OFERTA - MOS

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w GONIĄDZU

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
Przejdź do treści
Celem  socjoterapii  jest
rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanek tak, by opuszczając MOS były wyposażone  w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych. Kompetencje to po prostu umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych  i życiowych.  Rozwijanie ich jest jednym z głównych elementów procesu socjoterapii. Omówionym kompetencjom przypisuje się bardzo istotną rolę w życiu współczesnego człowieka. Są  determinantami  dojrzałego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych i zawodowych. Można to osiągnąć w każdej placówce - wystarczy zmienić model oddziaływań wychowawczych z korekcyjnego na twórczy, rozwijający potencjalne zdolności wychowanek. W naszym wypadku jest to włączenie podopiecznych do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w jak największym stopniu organizowanych w środowisku lokalnym.  Socjoterapia jest  realizowana w oparciu o koncepcję Twórczej resocjalizacji, której autorem jest Pan prof. dr hab. Marek Konopczyński. Ośrodek posiada Certyfikat "Placówki Twórczej Socjoterapii". Poniżej mogą sie Państwo zapoznać z organizowanymi w naszej placówce zajęciami. Są to zajęcia cykliczne, realizowane przez pracowników MOS. Udział wychowanek w nich jest dobrowolny.
W MOS realizujemy wiele zajęć edukacyjno-wychowawczych
Zajęcia są realizowane w ramach programu "Twórczej resocjalizacji". Są one dostosowane do zainteresowań, pasji, zdolności wychowanek. Są to zajęcia SPORTOWO-REKREACYJNE  (piłka siatkowa, strzelectwo, piłka nożna, Nordic walking, pływanie, wędkarstwo,  jazda konna, tenis, survival, joga, zajęcia wspinaczkowe.). Zajęcia ARTYSTYCZNO-POZNAWCZE (kabaret, teatr, zajęcia plastyczne, rękodzieło, papieroplastyka, zajęcia ceremiczne,  klub filmowy, klub fotograficzny, klub czytelniczy). Ponadto wychowanki mają możliwosć uczestnictwa w zajęciach takich jak wolontariat,  które są organizowane wspólnie z młodzieżą ze szkół masowych.  
W Centrum wychowanki mają mozliwość udziału w wolonatariacie. Uczestniczą miedzy innymi w zajęciach w Przedszkolu Miejskim w Goniadzu,  Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Ośrodkach Pomocy Społecznej, schronisku dla zwierząt itp..

Kształtowanie kompetencji zawodowych
jest  traktowane w kategoriach jednego z najważniejszych zadań Centrum. Zwłaszcza w kontekście procesu usamodzielniania wychowanek wyposażenie ich w kompetencje zawodowe to podstawowa dodana wartość edukacyjna, której powinna dostarczyć instytucja resocjalizacyjna.  Centrum  opuszczają  najczęściej osoby 17-18. letnie, które kontynuują naukę na poziomie zawodowym lub podejmują pracę, w wielu przypadkach obejmowane są procesem usamodzielnienia. Podstawowym elementem tego procesu jest aktywizacja zawodowa. Współczesny rynek pracy można określić jako trudny i wymagający dla wszystkich młodych ludzi szukających zatrudnienia. Skala trudności w wejściu w role zawodowe wychowanek  placówek resocjalizacyjnych jest z oczywistych powodów jeszcze większa.  Dlatego w ramach zajęć dodatkowych organizujemy zajęcia z fryzjerstwa, gastronomii, krawictwa i kosmetologii. Wychowanki oprócz nauki zawodu w Centrum mają możliwość uczestnictwa w praktykach zawodowych w firmach zewnętrznych. Taka sytuacja ułatwia im naukę, dalsze szkolenie zawodowe, a także odnalezienie się na prawdziwym rynku pracy, gdzie oprócz umiejętności praktycznych ważne są też kompetencje społeczne.

WYJAZDY INTEGRACYJNE
W wolnych chwilach wychowanki wyjeżdżają na zajęcia integracyjne poza placókę. To okazja do wspaniałej zabawy, ale też poznania województwa podlaskiego, nauki historii i przyrody w naturalnych warunkach.
 Statystyki
Wróć do spisu treści